Tarieven en lesvoorwaarden

Tarieven geldig t/m december 2017.

 • Geïnteresseerden kunnen een gratis proefles afspreken.

 

Kosten per maand bij wekelijkse lessen

Kosten per maand bij tweewekelijkse lessen

30 minuten

€ 83,-

€ 44,-

45 minuten

€ 124,50

€ 66,-

60 minuten

€ 166,-

€ 88,-

Incidentele lessen:
30 minuten   €  27,-
45 minuten   €  40,-
60 minuten   €  52,- • De lessen vinden plaats in mijn studio in de Oudorper polder in Alkmaar waar ik een mooie Grotrian-Steinweg vleugel en een Grotrian piano heb staan.
  Er kan vlakbij gratis geparkeerd worden.
 • Ik geef lessen aan kinderen vanaf 6 jaar en aan volwassenen van alle leeftijden,
  aan beginners en aan gevorderden tot en met het niveau voor piano-bijvak-examen.
  Pianolessen aan kleuters hebben bij voorkeur de vorm van algemene muzieklessen met gebruikmaking van de piano in groepjes van 2 of 3 leerlingen.
 • Er zijn lessen mogelijk van 30, 45 of 60 minuten, wekelijks of tweewekelijks, evenals lessen op afspraak, bv. met een 5-lessenkaart.
 • Duolessen zijn in principe mogelijk, maar hangen af van de aanwezigheid van een geschikte partner.
  Neem voor meer informatie over duolessen en de tarieven aub. contact met me op.
 • Er kunnen ook aparte lessen in de algemene muziektheoretische vakken (al dan niet in groepsverband) gevolgd worden.
 • Het lesjaar omvat 10 maanden en loopt van september tot en met juni van het volgende kalenderjaar. Hierbij worden met kleine afwijkingen de vakanties van het basisonderwijs Noord aangehouden.
 • Tijdens de eerste 4 weken kan zonder verdere verplichtingen opgezegd worden.
  Daarna geldt een opzegtermijn van één maand per de 1e van de maand.
  Opzegging voor het volgende schooljaar dient in juni van het lopende jaar te gebeuren. Opzegging tijdens de zomervakantie (dus in juli of augustus) gedt als opzegging in september en dan blijft de betaling voor september verschuldigd.
 • De maandprijs is berekend op basis van het totale aantal lessen per schooljaar. Dat totaalbedrag is verdeeld op 10 gelijke maandbedragen. De vakanties zijn niet doorbetaald. Het maandbedrag is dus nooit gelijk aan de prijs van 4 afzonderlijke lessen.
  Bij tussentijds lesbegin blijft de gehanteerde prijs per les dezelfde en zal het bedrag van de beginmaand zodanig berekend worden, dat voor de overige maanden het op dat moment geldende maandbedrag betaald kan worden.
 • Over het algemeen worden de tarieven elk schooljaar aan de inflatie aangepast.
 • Verzuim van zijde van de leerling is in principe altijd voor kosten van de leerling. Wel kan naar een vervangend lestijdstip gekeken worden, wanneer een leerling een keer verhinderd is op zijn vaste lestijd, indien dit op tijd gemeld wordt. Meestal is lessen inhalen wel mogelijk, maar de docente heeft geen inhaalverplichting.
  Door schoolvrije dagen vergeten lessen en lessen die afgezegd worden tbv. verjaardagsfeestjes en dergelijke worden in principe niet ingehaald.
 • Bij ziekte van de docente wordt vanaf de derde per schooljaar uitgevallen les het lesgeld terug betaald.

Terug naar boven