Tarieven en lesvoorwaarden

Tarieven geldig vanaf november 2016.

 • Geïnteresseerden kunnen een gratis proefles afspreken.

 

Kosten per maand bij wekelijkse lessen

Kosten per maand bij tweewekelijkse lessen

30 minuten

€ 85,-

€ 45,-

45 minuten

€ 127,50

€ 67,50

60 minuten

€ 170,-

€ 90,-

Incidentele lessen:
30 minuten   €  27,-
45 minuten   €  40,-
60 minuten   €  52,- • De lessen vinden plaats in mijn studio in de Oudorper polder in Alkmaar waar ik een mooie Grotrian-Steinweg vleugel en Grotrian piano heb staan.
  Er kan vlakbij gratis geparkeerd worden.
 • Ik geef lessen aan kinderen vanaf 6 jaar en aan volwassenen van alle leeftijden,
  aan beginners en aan gevorderden tot en met het niveau voor piano-bijvak-examen.
  Pianolessen aan kleuters hebben bij voorkeur de vorm van algemene muzieklessen met gebruikmaking van de piano in groepjes van 2 of 3 leerlingen.
 • Er zijn lessen mogelijk van 30, 45 of 60 minuten, wekelijks of tweewekelijks, evenals maandelijkse of incidentele lessen.
 • Duolessen zijn in principe mogelijk, maar hangen af van de aanwezigheid van een geschikte partner.
 • Er kunnen ook aparte lessen in de algemene muziektheoretische vakken (al dan niet in groepsverband) gevolgd worden.
 • Het lesjaar omvat 10 maanden en loopt van september tot en met juni van het volgende kalenderjaar. Hierbij worden met kleine afwijkingen de vakanties van het basisonderwijs Noord aangehouden.
 • Tijdens de eerste 4 weken kan zonder verdere verplichtingen opgezegd worden.
  Daarna geldt een opzegtermijn van één maand per de 1e van de maand.
  Opzegging voor het volgende schooljaar dient in juni van het lopende jaar te gebeuren. Opzegging tijdens de zomervakantie (dus in juli of augustus) gedt als opzegging in september en dan blijft de betaling voor september verschuldigd.
 • De maandprijs is berekend op basis van het totale aantal lessen per schooljaar. Dat totaalbedrag is verdeeld op 10 gelijke maandbedragen. Bij tussentijds lesbegin blijft de gehanteerde prijs per les dezelfde, maar kan het maandbedrag anders worden dan op dat moment op de website vermeld staat. Dit omdat in de loop van het jaar de vakantieweken (die niet doorbetaald zijn) steeds minder zwaar wegen.
 • Verzuim van zijde van de leerling is in principe altijd voor kosten van de leerling. Wel kan naar een vervangend lestijdstip gekeken worden, wanneer een leerling een keer verhinderd is op zijn vaste lestijd en indien dit op tijd gemeld wordt. En uitzondering hierop vormen kinderfeestjes en dergelijke.
 • Bij ziekte van de docente wordt vanaf de derde per schooljaar uitgevallen les het lesgeld terug betaald.

Terug naar boven