Biografie

Van mijn 10e tot mijn 19e jaar volgde ik pianolessen aan de muziekschool in Rheinfelden/Duitsland, nadat ik daarvoor al "Musikalische Früherziehung" en blokfluitlessen gekregen had. Tijdens mijn opleiding in de gehandicaptenzorg nam ik een tijdlang vioollessen en leerde ook de basis van het lier spelen. Na deze opleiding bezocht ik het Musikseminar Hamburg, omdat ik naar een mogelijkheid zocht, mijn muzikale vermogens verder te ontwikkelen en in de gehandicaptenzorg in te kunnen brengen. Sinds 2007/2009 heeft zich het oorspronkelijke Musikseminar verder ontwikkeld in twee verschillende instituten, MenschMusikHamburg en Alfred Schnittke Akademie International.

In Nederland in de gehandicaptenzorg werkend, hoorde ik van de muziekopleiding via staatsexamen en besloot, van de muziek helemaal mijn vak te maken met de piano als hoofdvak. Vanaf het moment dat ik tijdens de studie mijn eerste lessen gaf (aan een kennis, die wel proefkonijn wilde zijn), wist ik zeker, dat ik nu mijn beroep gevonden had.

Mijn opleiding volgde ik in deeltijd aan de Vrije Muziek Akademie in Zeist, die later opging in de opleiding docent muziek aan de Hogeschool Leiden, waar ik pianoles had van Joop Albracht, en bij de Schumannakademie, waar respectievelijk Noortje Brons en Marc Pauwels mijn hoofdvakdocenten waren. Via de Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek behaalde ik mijn diploma docerend musicus, dat gelijkwaardig is aan een conservatoriumdiploma (Bachelor of Music).

Ik ben lid van de European Piano Teachers Association waar ik regelmatig studiedagen bezoek, en van het Pianodocentenoverleg Alkmaar e.o. (PDOA). De leden van het PDOA komen 5 keer per jaar bijeen, om kennis en ervaring uit te wisselen, en gemiddeld 1 keer per jaar organiseren we een eigen studiedag rond een onderwerp, dat ons interesseert.


In 2014-2015 volgde ik aan het conservatorium in Den Haag de cursus "Muziek als Vak - Kodály in het muziekonderwijs."
Muziek als Vak is een praktische en theoretische cursus over muziekonderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Kodály: leren zingen, lezen, schrijven en begrijpen van muziek voor álle kinderen.

Terug naar bovenEM