Lesmateriaal

Muziek maken is meer dan alleen de juiste noten spelen. Muziek maken is muziek beleven.

Voor beginnende spelers, met name voor kinderen, vind ik liederen daarom zeer geschikt en waardevol materiaal. De beelden in de tekst nodigen uit tot muzikale expressie en het zijn overzichtelijke muzikale vormen, wat de muzikale beleving eveneens ten goede komt. Bovendien kan daarmee makkelijk een basis gelegd worden voor het begrijpen en aanvoelen van de latere grotere muzikale bouwwerken.

Ook voor volwassen beginners heeft deze instap om bovengenoemde redenen zijn waarde bewezen (in elke pianomethode vindt men trouwens bekende traditionele of populaire melodieën), maar er kan natuurlijk ook voor een andere instap gekozen worden.

Daarnaast spelen de leerlingen stukken, die speciaal voor de piano geschreven zijn. Verder probeer ik een vrije een creatieve omgang met het instrument te stimuleren door kleine improvisaties of door de leerling zelf kleine melodieën of een begeleiding te laten verzinnen. Zoals al het speelmateriaal wordt ook dit aangepast aan het niveau van de leerling op dat moment.

De muzikale weg gaat dus van klein naar groot en van concreet naar abstract met een grote verscheidenheid aan stijlen en vormen op elk niveau. Van liederen uit verschillende landen via de verschillende stromingen in de zogenaamde klassieke muziek naar hedendaagse komponisten uit verschillende landen. Daarbij komen uiteraard werken van de bekende komponisten aan bod, maar ik vind het erg leuk, om ook bij minder bekende komponisten op zoek te gaan naar mooie muziek.

Uitstapjes naar de "lichte muziek" zijn als kennismaking of tussendoortjes altijd mogelijk. Aangezien ik als docente klassiek piano echter de beste begeleiding in het klassieke genre kan geven, zal dat toch altijd de basis van mijn lessen blijven. Daarbinnen houd ik evengoed rekening met muzikale voorkeuren van de leerling en eigen inbreng van de leerling is altijd welkom. Het is immers veel plezieriger, om een stuk te oefenen, dat men ook leuk vindt.

Terug naar boven
Voorspelen en samenspelen

Mijn streven is om minimaal één keer per jaar een leerlingenmiddag of -avond te organiseren, waar de leerlingen aan elkaar kunnen laten horen, wat zij gestudeerd hebben. Soms huur ik daarvoor een ruimte, soms is het in kleinere kring bij mij in de studio.

Wanneer er een geschikte partner is, kunnen leerlingen met elkaar vierhandige stukken spelen, en in elk geval kan iedereen met mij samen kennis maken met het quatre-mains- spel.


Indien gewenst, wordt er ook naar samenspeelmogelijkheden met andere instrumenten gekeken.

Terug naar bovenvoorspeelavond_2014
quatre_mains
quatre_mains

fluit