Welkom op de website van Elke Merz, gediplomeerde pianodocente.

les_S       les_T         Pianolessen op maat

Iedere leerling is uniek. Zo verschillend als de redenen om pianolessen te nemen, zo verschillend zijn de muzikale voorkennis of motorische vaardigheden die de mensen meebrengen.
Daarom gebruik ik geen bepaalde lesboekjes (zogenaamde methodes), maar kijk voor iedere leerling, welke werkwijze en welk materiaal voor diegene op dat moment het meest geschikt is.
In de praktijk houdt dat in, dat ik uit verschillende boeken materiaal en ideeën opdoe en daarnaast veel materiaal zelf maak of aanpas, met name voor beginnende spelers.
Van het losse lesmateriaal van kinderen wordt tenslotte hun heel persoonlijke lesboek gemaakt. De afbeeldingen hiernaast tonen enkele resultaten daarvan.

Terug naar boven


Voor wie?

Iedereen die gemotiveerd is om piano te leren spelen, is welkom. Interesse, plezier aan muziek en het zelf musiceren, en de bereidheid thuis te oefenen, zijn belangrijker dan leeftijd, speelniveau of het tempo waarin men vooruit gaat. Instrumentale of theoretische voorkennis zijn geen vereiste om bij mij te kunnen beginnen met lessen.

Voor de "oudere" leerling is er dan ook geen leeftijdsgrens naar boven toe. Voor kinderen vind ik 6-7 jaar een mooie leeftijd om te beginnen. Motorisch kan een kind van 6 jaar in principe alles wat een volwassene ook kan (dit in tegenstelling tot een 4- of 5jarige). Over het algemeen pakken kinderen de aangedragen technische elementen dan ook snel op en kunnen er op een natuurlijke manier technische basisvaardigeheden aangeleerd worden.

Pianolessen aan kleuters hebben over het algemeen meer het karakter van algemene muzieklessen, met zingen, bewegen en luisteren als basis, waarbij spelen op de piano één van de onderdelen van de muziekles is.

Terug naar boven


Pianistische en muzikale vorming

Speelplezier en muzikale beleving staan hoog in het vaandel, wat echter niet betekent, dat dit ten koste van een degelijke pianistische en muzikale vorming gaat. Deze zijn immers voorwaarde om stukken steeds mooier te kunnen voordragen.

Stap voor stap en voor iedereen in zijn eigen tempo worden de nodige technische vaardigheden aangeleerd en geoefend. Het loslaten van een vaste methode (boekje) biedt ook hier het voordeel, dat bij iedereen de volgorde een andere kan zijn, dat verschillende stappen parallel kunnen lopen en dat men over het algemeen sneller tot een groter speelgebied op het toetsenbord komt.

Ook leert de leerling, op een effectieve manier te studeren.

Verder wordt aan de hand van het speelmateriaal kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen uit de muziektheorie, omdat inzicht daarin ook het studeerproces en de voordracht ten goede komt. Een kennismaking met de grote stromingen in de muziekgeschiedenis hoort daar uiteraard bij, evenals een kennismaking met solfège. Één en ander kan desgewenst tijdens de pianoles of in aparte lessen verdiept worden, bij voldoende belangstellenden ook in groepslessen.

Terug naar boven
Eerste lesboeken
boek_M
boek_R2
boek_G
boek_I
boek_R
boek_L2
boek_L2
boek_N


Copyright alle inhoud van deze website © Elke Merz
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiƫren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op deze website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van elkepiano, verboden.
Voor de inhoud van doorgelinkte websites is elkepiano niet aansprakelijk maar de eigenaar van de betreffende website.

Copyright lay-out van deze website © 2005 Sitename.com. Design by Free CSS Templates. Courtesy Open Web Design